سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا یکانی – مرکز آمار ایران
فاطمه سرپولکی – مرکز آمار ایران

چکیده:

نتایج سرشماری ها و اطلاعات توصیفی منتج آن همواره از منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری در سطح کلان کشور می باشد و با توجه به اینکه علمیات سرشماری در ۶ دوره هر ۱۰ سال یکبار انجام پذیرفته به همین منظور نگهداری و حفظ این اطلاعات در یک مجموعه منسجم، بسیار حائز اهمیت می باشد.
نمایش اطلاعات و جداول آماری همراه با اطلاعات مکانی و موقعیت می تواند تاثیر فراوانی در انتقال سریعتر اطلاعات به مخاطب و مصرف کننده داشته باشد.
ارزش اطلاعات و نتایج اخذ شده از سرشمرایها صرفا رسیدن به اعداد و جداول وبررسی انها بطور مطلق نیست بلکه زمانی این اطلاعات و اعداد ارزشمند است که بتوان آنها را در یک بستر جغرافیایی یکسان مقایسه نمود. به عنوان مثال ایا نتایج سرشماری اخذ شده از استان تهران در سال ۱۳۴۵ با نتایج اخذ شده از همین استان در سال ۱۳۸۵ یکسان است؟ مشخص است برای پاسخگویی به این سوال باید بستر جغرافیایی یکسان را برای استان تهران در این دو دوره مختلف در نظر گرفته تا بتوانیم به نتایج و مقایسه انها بپردازیم.
با عنایت به موارد فوق طرح اطلس سرشماری با در نظر گرفتن بستر جغرافیایی یکسان از ابتدای سالجاری شکل گرفت. به همین منظور تصمیم بر آن شد که سطوح جغرافیایی مختلف از نقشه های سرشماری سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵ جمع آوری و در یک نرم افزار بصورت رقومی نگهداری شود.