سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان حسینی – کتابدار دانشگاه علوم پزشکی کردستان،
اسماعیل حسینی – آموزگار مدارس شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه
نرگس حسینی – دبیر مدارس شهرستان روانسر استان کرمانشاه.
فهیمه حیدری – مشاور مدارس شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه

چکیده:

خشکی و کم آبی منطقه خاورمیانه همواره دغدغه اصلی ساکنان آن بوده و می باشد و به همین دلیل برای رفع آن ریشه یابیها و راهگشاییهایی کرده اند که البته دامنه آنها محدود و مقطعی بوده است.یکی از مهمترین علل خشکی عموما در منطقه خاورمیانه و خصوصا در فلات مرکزی ایران کمبود یا فقدان بارش مناسب به علت عدم وجود ابرهای باران زایکافی و مناسب در اقلیم منطقه می باشد که این کم ابری آسمان منطقه، ناشی از کمبود منابع رطوبت زای بزرگ و پایدار مانند رودخانه ها در سطح آن است که با توجه به اقلیم منطقه بتوانند در اثر تبخیر زیاد ناشی از گرمای روزانه و برودت ناگهانی شبانه رطوبت کافی برای تشکیل ابرهای مناسب را ایجاد کنند. چون به نظر اینجانبان مهمترین و در عین حال راهگشاترین حلقه زنجیره خشکسالی منطقه علت فوق الذکر است به این نتیجه رسیدیم که طرح جامعی را دراندازیم بدینصورت که با احداث آبراههایی اصلی و فرعی در مناطق مناسبی از مرکز منطقه خاورمیانه رطوبت لازم را از یک منبع پایدار رطوبت زا مانند خلیج فارس یا خلیج عقبه جهت تبخیر و ابرزایی به اقلیم منطقه وارد کنیم که ضمن حل ابدی مشکل فوق الذکر مزایای فراوان دیگری هم برای منطقه و حتی کل جهان به دنبال داشته باشد. ضمنا چند و چون اجرای طرح و سوابق طرحهای مشابه و مزایای طرح پیشنهادی ما نسبت به آنها و نیز منافع مختلف آن در اصل مقاله بیان شده است