سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن درخشان – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

حرکت در جهت ایمن سازی ساختمان ها به گونه ای که به یک ساختمان استاندارد نزدیک تر شوند، خطرات جانی و مالی را کاهش می دهد. لذابرای کاهش این خطرات باید قدمهای اساسی برداشته شود. با دیدگاه فوق، و در جهت بهبود بخشیدن به کیفیت ساخت وساز در ساختمانهای با مصالح بنائی و در نتیجه کاهش هزینه های ناشی از تخریب و کاهش خطرات جانی، نقایص و ایرادات اجرائی ساختمانهای بنائی موجود در سطح شهر زابل شناسائی شده و با گرفتن عکس و کنترل وضعیت با استاندارد آیین نامه ۲۸۰۰ ایران، طرحهای مقاوم سازی موردی جهت بهبود وضعیت ساخت و ساز ارائه گردید و نیز پیشنهادات اجرائی برای اجرا هر ساختمان در آتیه توصیه گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ضرورت لزوم به کارگیری هر چه بیشتر مفاد آخرین استاندارد ساخت و ساز در ساختمان های با مصالح بنائی است