سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود سمیعی – مهندسین مشاور قدس نیرو
محمود مخدومی – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

هماهنگی عایقی، انتخاب استقامت عایقی تجهیزات با توجه به اضافه ولتاژهای احتمالی ظاهر شده در سیستم و مشخصه های وسائل حفاظت کننده است. به نحوی که احتمال ولتاژهای تحمیل شده به تجهیزات( که باعث معیوب شدن عایق بندی تجهیزات ویا وقفه در تداوم بار می شود) به سطحی قابل قبول از نظر اقتصادی و عملیاتی تقلیل می یابد. هدف از ارائه این مقاله، معرفی روش conventional در طرح عایقی تجهیزات شبکه توزیع می باشد. در این روش ضمن محاسبه و تعیین مشخصات برقگیر، مکانهای مناسب جهت نصب برقگیر نیز معرفی شده و نرم افزار تهیه شده بر مبنای روش پیشنهادی در چند حالت مورد بررسی قرار گرفته است.