سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر وزیری – گروه حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
بهار قدیری فراز – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

هدف از این مقاله، ساختن ساختار فیزیکی شبکه های حمل و نقلی در سطح سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا به صورت فرم ماتریسی می باشد. در طی این مقاله نسبت به زیر شبکه ها و ترکیبهای مختلف پیوسته ای از آنها، شناخت حاصل می گردد. در این مقاله شبکه حمل و نقلی آسیا، اروپا و آفریقا، که تحت عنوان (AEA) نام گرفته است، تکمیل شده است. این شبکه با توجه به طریقه ی پایه حمل و نقلی موجود در آنها، به شبکه های AEA جاده ای، ریلی، آبی و هوایی شناخته می شود.در نهایت با استفاده از این زیر شبکه ها در سه قاره و تئوری ایجاد شبکه های چند طریقه ای، شبکه چند طریقه ای آسیا، اروپا و آفریقا ساخته شده است. توجه به آگاهی از بسترهای حمل و نقلی موجود در محدوده جغرافیایی یاد شده و نیز در اختیار داشتن یک شبکه چند طریقه ای جامع راه را برای تحلیل و ارزیابی زیرساختهای حمل و نقلی، توسعه تجاری و حمل و نقل کالا بین کشورهای واقع در این سه قاره هوار می سازد.