سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی حضرتی جهان – کارشناس اشتغال و خودکفایی کمیته امام خمینی (ره) مدیریت شهرستان اردبیل
شهزاد جماعتی ثمرین – کارشناس اشتغال و خودکفایی کمیته امام خمینی (ره) مدیریت شهرستان اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی عدالت و مدارای اجتماعی ، سبک زندگی اسلامی و نقش نهادهای حمایتی ، با تاکید بر نقش برجسته ی کمیته امداد امام خمینی (ره) ، مطالعه ای به صورت کتابخانه ای انجام گرفت. عدالت از مسائلی است که به جهت عمق مفهومی آن نمی توان آن را تنها در چاچوب حوزه ای خاص از علوم انسانی محدود و بر آن اساس معنا و تبیین نمود اما شاید ملموس ترین مصداق وجود یا عدم وجود عدالت را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه مشاهد کرد . این مفهوم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در قالب مباحثی چون برابری ، توزیع ، عدالت اقتصادی، توسعه، رشد و … رد مفهوم اقتصادی بسیار مطرح شده است . عدلات اقتصادی درجامعهاسلامی به معنای رفع فقر و ایجاد رفاه عمومی(معیشت کفافی) است و آیاتی که فقیر را به عنوان مورد انفاق (خمس ، زکات، صدقات و .. ) معرفی می کند ، برای این است که اتفاقات راهی برای رسیدن به رفاه عمومی است و رفاه عمومی یکی از اهداف اقتصادی اسلامی شمرده شده است که این وظایف به نحو احسن در تامین رفاه اقشار آسیب پذیر جامعه و حمایت از آنها در کمیته امداد امم خمینی (ره) صورت می پذیرد . مسئله عدالت در جامعه هر چند از یک منظر مسئله ای پیچیده و دارای ابعاد و لایه های گوناگون و پیوسته است اما از منظر دیگر حرکت به سوی آن امکان پذیر است و هیچ وقت هیج جامعه، سازمان، ساختار و هیج قسمتی از زندگی بشر برای رسیدن به عدالت با بن بس مواجه نمی شود . در اهمیت رفاه و تامین اجتماعی گفته شده است که اینها هدف توسعه نیستند بلکه خود توسعه محسوب می شوند . یعنی دولت و جامعه ای را می توانیم توسعه یافته بدانیم که سطح حداقل (یا متناسب )زندگی را از جهات مسکن، آموزش ، تغذیه و بهداشت و درمان برای یکایک آحاد و ساکنانش فراهم کرده باشد . بحث اصلی در واقع از همین پرسش شروع می شود . روشن است که هیچ کس با این که مردم جامعه مرفه باشند مخالف نیستند . لکن چگونه باید به این مهم دست یافت ؟ مفاهیمی چون عدالت با برابری که خود به خود در این بحث مطرح می شوند چه معنایی دارند ؟ آیا عدالت اجتماعی به این معناست که کلیه آخاد جامعه از نظر درآمد و سطح زندگی وضعیتی همانند داشته باشند .یا آنکه همه باید از فرصت های برابر برخوردار باشند و بعد هر کشسی به تناسب استعداد و کوشایی خود، به مراتب بهتر و برتری دست یابند؟ در این مقاله به این سولات با تحقیق و بررسی که صورت گرفته تا حدی پاسخ داده شده است .