سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی کردونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
محبوبه سادات علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش الودگی محیط زیست

چکیده:

گاهی وقایعی همچون نشت نفت یا تخلیه موادنفتی از کشتیهای حامل این نوع موادباعث پدید امدن فجایع جبران ناپذیری می شود که ضرر اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی بسیارزیادی را به دنبال دارد فجایعی چون از بین رفتن کامل حیات وحش ابزی و کنار ابزی از بین رفتن پوشش گیاهی، غیرقابل استفاده شدن سواحل از لحاظ توریستی تجاری، منظره مناطق وسیعی از دریا و همچنین مصائبی چون ا ز بین رفتن منابع مالی بسیار زیادی که بطور غیرمستقیم به واسطه نشت نفت به آب دریا حاصل می شود که از آن جمله به جرائم هنگفت سازمان های مرتبط ب مسائل زیست محیطی غیرقابل استفاده شدن آبهای منططقه الوده شده از لحاظ بهره برداری صنعتی و تجاری پرداخت غرامت تخریب ابزار الات ودستگاهای سازمان های ذینفع و صدها مورد مشابه می توان اشاره نمود. تکنیکهای مختلفی جهت رفع الودگی دریاها استفاده می شوند تکنیکهای عملیات رفع الودگی دریا بایستی براساس قابلیت دسترسی به منابع الودگی ، زمان با توجه به فراریت موادنفتی و انتشار سریع آنها بصورت افقی و عمودی به طبقات زیرین آب عمق آبها دمای ابها در یک منطقه الوده شده مورد بررسی قرارگیرند. تا پس ارزیابی برایند جنبه های مثبت و منفی روشها بهترین روش انتخاب گردیده مورد استفاده قرارگیرند.