سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منا مهری –

چکیده:

ساخت خانه های سنتی با حیاط های زیبا به دلایل گوناگون همچون: نگرش کمی به مقوله مسکن، رویکرد سودگرایانه نسبت به زمین، عدم توجه به معنا و کیفیت فضایی، و غلفت از تاثیرگذاری محیط بر روان ادمی مورد کم لطفی و بی توجهی قرارگرفته است این در حالی است که باور داریم که انسان جزئی از طبیعت است و ارتباط نزدیکش با طبیعت باعث ادامه حیات و دوام زندگی اوست و این ارتباط ارزشمند در تعالیم دین اسلام نیز مورد تاکید قراگرفته است از سوی دیگر حیاط خانه ایرانی گزیده نمادین طبیعت است آب ، درخت ، گل و پرنده اجزای اصلی منظره سازی آن است. ساماندهی حیاط با عناصرمنظر شرط اصلی در معنابخشی و ایجاد حس زیبایی در آن است حیاط که نقش اصلی را در فضاسازی خانه به عهده دارد با منظره سازی طبیعت گرا و سمبلیک کامل می شود دراین پژوهش هدف بازشناساندن نقش عناصر طبیعی آب ، خاک، گیاه ، باد و نور با نگرش اقلیمی در خانه های سنتی ایران می باشد. ساختار کلی این نوشتار مشتمل بر بررسی نقش هریک از این عوالم از نظر اقلیمی و محیطی و راهکارهایی که اسایش و ارامش انسان در در محیط زندگی او تامین کند است.