سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهران غلامی – لاهیجان مرکز تحقیقات چای کشور بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
کوروش فلک رو –
سیاوش پورعزیزیان –
مرتضی گمار –

چکیده:

برقراری رابطه بین مقادیر عناصر معدنی موجود در برگ سبز و عملکرد یا اجزای عملکرد چای، برای استفاده از آنها به عنوان معیارهای گزینشی غیرمستقیم در برنامه های اصلاحی مورد توجه به نژادگران قرار دارد. در این تحقیق، 16 کلون انتخابی و یک کرت شاهد (بوته های بذری) در قالب یک طرح آزمایشی بلو کهای کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات چای لاهیجان مورد آزمایش قرار گرفتند. عملکرد برگ سبز چای، وزن 100 شاخساره، تعداد شاخساره در بوته، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، درصد ماده خشک، درصد عصاره آبی و درصد تانن در برگ سبز انداز هگیری و ثبت شدند. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر مقادیر فسفر و پتاسیم موجود در برگ، عملکرد برگ سبز، وزن 100 شاخساره، تعداد شاخساره در بوته، درصد عصاره آبی و درصد تانن اختلاف معن یداری وجود دارد