سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن کرد – معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
رقیه ایوبی – رئیس گروه واحد بهبود بهره وری و تحقیقات لیسانس علوم اقتصادی

چکیده:

شرکتهای آب و فاضلاب استانی از جمله بنگاههای اجتماعی ، اقتصادی نوین می باشند که براساس قانون تشکیل خود بعنوان واحدهایی با شخصیت مستقل حقوقی و در قالب قانون تجارت برای تحقق برخورداری احاد جامعه از یکی از زیربنایی ترین خدمات عمومی یعنی تامین آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب شکل گرفته اند دراین شرکتها سود که تبلور منافع تمامی ذینفعان دربنگاههای خصوصی است در خدمت توفیق این سازمان ها برای تامین و ارتقا استاندارد زندگی است این سازمان ها می باشد متکی به فرهنگی ملی پایداری فرهنگی تولید ثروت نمایند پایداری اقتصادی و در توزیع عادلانه پایداری اجتماعی مواهب را بین احاد جامعه توزیع نمایند و حقوق اجتماعی شهروندان را تحقق بخشندو با سرمایه گذاری گسترده در شبکه های اب و فاضلاب محیط زیست پاکیزه ای را فراهم آورند پایداری محیط زیست تا آیندگان بتوانند با بکارگیری امکانات جامعه برای تولیدکالا و خدمات آنگونه که می خواهند زندگی کنند توسعه پایدار تولید ثروت و تشکیل سرمایه های عمومی و مدیریت کارامد و اثربخش این سرمایه ها برای توسعه امکانات و ارتقا استاندارهای زندگی هویت این شرکت ها را خواهد ساخت .