مقاله عنوان فارسي: حقوق بشر در پرتو مشروعيت الهي حکومت اسلامي (عنوان عربي: حقوق الإنسان في رحاب الشرعية الدينية للحكومة الإسلامية) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1390 در حكومت اسلامي از صفحه 103 تا 128 منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: حقوق بشر در پرتو مشروعيت الهي حکومت اسلامي (عنوان عربي: حقوق الإنسان في رحاب الشرعية الدينية للحكومة الإسلامية)
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: حکومت اسلامي
مقاله حقوق بشر
مقاله مشروعيت
مقاله طاغوت
مقاله کنترل حاکمان
مقاله مسووليت پذيري حاکمان (كليدواژه عربي: الحكومة الإسلامية
مقاله حقوق الإنسان
مقاله الشرعية
مقاله الطاغوت
مقاله السيطرة علي الحكام
مقاله قبول المسؤولية من قبل الحكام)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبان نيا قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
از جمله موضوعات حائز اهميت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبي است که مي تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامي، به دليل ويژگي هاي منحصربه فردي که دارد، مطلوب ترين نوع حکومت براي تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه هاي حکومت اسلامي که آن را از ساير حکومت ها متمايز مي سازد، ابتناي آن بر مشروعيت الهي است. اعتقاد به مشروعيت الهي حکومت، متضمن حاکميت مطلق خداوند، نفي حکومت هاي طاغوتي، کنترل زمامداران و نظارت بر ايشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصي، مسووليت پذيري زمامداران و صاحب منصبان و مواردي نظير آن است. تمام اين امور، کمک شاياني به تحقق حقوق بشر در جوامع بشري خواهد نمود. در اين نوشتار، تلاش کرديم اين رابطه متقابل را تبيين نموده و با استناد به منابع اصيل فقه اسلامي و همچنين برخي متون برگرفته از آن منابع، اين مساله را به اثبات رسانيم.