مقاله عنوان فارسی: روش شناسی ماکس وبر؛ بررسی انتقادی مبانی (عنوان عربی: منهجیه ماکس فیبر، دراسه نقدیه لمبانیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: روش شناسی ماکس وبر؛ بررسی انتقادی مبانی (عنوان عربی: منهجیه ماکس فیبر، دراسه نقدیه لمبانیه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تفهم
مقاله آرمان
مقاله ارزش
مقاله علیت
مقاله احتمال
مقاله عقلانیت
مقاله کنش
مقاله روش (کلیدواژه عربی: التفهم
مقاله الأنموذج
مقاله الأصل المبدئی
مقاله العلیه
مقاله الاحتمال
مقاله العقلانیه
مقاله رده الفعل
مقاله المنهج)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال آبادی رواری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این پژوهش به روش «اسنادی»، ضمن تبیین اجمالی آراء و روش شناسی ماکس وبر، درصدد است به شکل روش شناسی بنیادین، با استخراج زمینه های فردی و اجتماعی، مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و افراد تاثیرگذار در شکل گیری اندیشه ماکس وبر، به ارزیابی انتقادی آن بپردازد.
در روش وی، عمل تاریخی و اجتماعی را باید از درون احساس کرد و برای آشکار شدن مولفه های مهم و معنادار، از یک ساخته مفهومی ذهنی آرمانی، استفاده نمود و با ابزار تجربی آن را مورد آزمون قرار داد. وبر با تاریخی دانستن معرفت، شکل گیری نگاه تاریخی به معرفت را در اندیشه های پس از خود، از وینچ تا هایدگر سرعت بخشید.
با وجود نسبی بودن و سر از شکاکیت درآوردن اندیشه وبر، این ایده که باید به معانی رفتارها و پدیده های اجتماعی هم توجه کرد، به ضمیمه وحی، عقل، نقل و بازشناسی بنیان های متافیزیکی، می توان تبیینی درست و واقع بینانه از رفتارها و پدیده های اجتماعی ارائه داد.