مقاله عنوان فارسي: هنر ديني و هنرمند متعهد در انديشه آيت اله مصباح (عنوان عربي: الفن الديني الملتزم والفنان الملتزم في فكر آية الله مصباح (حفظه الله)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1390 در معرفت فرهنگي اجتماعي از صفحه 5 تا 28 منتشر شده است.
نام: عنوان فارسي: هنر ديني و هنرمند متعهد در انديشه آيت اله مصباح (عنوان عربي: الفن الديني الملتزم والفنان الملتزم في فكر آية الله مصباح (حفظه الله))
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كليدواژه فارسي: زيبايي
مقاله هنر
مقاله کمال
مقاله ارزش
مقاله هنر ديني
مقاله هنر اسلامي
مقاله هنر متعهد
مقاله زيبايي شناسي
مقاله فلسفه هنر
مقاله محمدتقي مصباح (كليدواژه عربي: الجمال
مقاله الفن
مقاله الكمال
مقاله المبدأ
مقاله الفن الديني
مقاله الفن الإسلامي
مقاله الفن الملتزم
مقاله علم الجمال
مقاله فلسفة الثقافة
مقاله محمدتقي مصباح (حفظه الله))

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سربخشي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
زيبايي، به منزله يکي از ريشه دارترين خواست هاي فطري آدمي، و هنر، به منزله نمود عملي خواست زيبايي در ساحت حيات انسان، دو مقوله بسيار مهم اند که با دين، اخلاق و اغلب ديگر ساحت هاي زندگي آدمي پيوند هايي وثيق دارند. از همين روي، و با نظر به فراگيري روزافزون دامنه تاثير هنر در زندگي فردي و اجتماعي انسان در روزگار ما، ضرورت پژوهش هاي بنيادي و کاربردي، به ويژه با نگاهي بومي و ديني در اين زمينه دوچندان شده است. در اين مقاله، که به بررسي انديشه هاي آيت اله مصباح در باب هنر ديني و هنرمند متعهد اختصاص يافته، نخست به آراي ايشان در باب هنر و زيبايي و نسبت آن دو و نيز نسبت زيبايي و هنر با ارزش ها و نسبيت در هنر، اشاره مي شود. سپس در باب «هنر ديني و هنر اسلامي»، عناصر قوام بخش هنر ديني و اسلامي بررسي مي گردد. نماد و بيانگري در اين هنرها گام بعدي اين پژوهش است، و همچنين ويژگي هاي هنرمند متعهد، و پس از آن اولويت سنجي در حوزه هنر در نظام آموزشي ديني کاويده شده است.