سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ارام شیخی – ۱دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
سوما کاظمی مقدم – کارشناس مترجمی زبان انگلیسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

یکی از عوامل بسیار مهم و بنیادی در توسعه پایدار هر کشور میزان تعامل اثربخش دولت و مردم از سه جنبه اعتماد دولت به مردم، مردم به مردم و مردم به دولت می‌باشد و در این میان هرچه ارتباط و اعتماد کم‌رنگ‌تر باشد از اثر بخشی برنامه‌های تدوین شده به همان میزان کاسته خواهد شد. برای رهایی از مشکلات دنیای مدرن و برای کاهش مخاطرات زندگی مدرن و تبعات ناگوار اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در خصوص مقوله سرمایه اجتماعی تحقیقات گسترده‌ای انجام گرفته و یکی از مباحث مهم روز به شمار می‌رود. مقاله موجود در صدد آن است تا ضمن ارائه راهکار در جهت ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی در جامعه شهری ایرانی، مدلی بومی جهت اندازه‌گیری و کمی نمودن آن، برای نشان دادن وضعیت موجود و رفع نقاط ضعف جهت رسیدن به وضعیت مطلوب ارائه دهد. به نظر می‌رسد تحقق این مهم نیاز به فرآهم آوردن زیرساخت مناسب توسط دولت محترم و موسسات مربوطه از جمله شهرداری‌ها داشته و ایجاد یک سازمان مستقل سرمایه اجتماعی و توجه بیش از پیش مسئولین را طلب میکند.مدل مذکور مبتنی بر شش اصل ۱- مشارکت مردمی ۲- کنترل سلامتی ۳- رضایتمندی ۴- شبکه های اجتماعی ۵- اعتماد و تعاملهای اجتماعی ۶- اخلاقیات بوده و بعنوان نمونه از جامعه آماری فاز ۵ شهر اندیشه جهت مطالعه مدل استفاده شده است .از جمله شاخص‌های مورد استفاده در این مدل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- میزان عضویت افراد در گروه‌های اجتماعی، سیاسی، مذهبی، مساجد، خیریه، …. ۲- میزان خود کنترلی افراد در زمینه سلامتی، امنیت، روانشناختی ،….۳- میزان رضایت از زندگی در محله، آلودگی صوتی محله، نظافت محله، وندالیسم در محله، …. و میزان رضایت افراد از وجود سیستم‌های بهداشتی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، امکانات برای کودکان، جلوگیری از وقوع جرم۴- میزان ارتباط افراد با دوستان، همسایگان، همکاران ، عمق شبکه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و ….۵- میزان دسترسی افراد محله به اطلاعات، سرویسهای عمومی، ارزشهای اجتماعی، …. ۶- وضعیت دروغ ، غیبت ، تهمت ، کینه ، خشم و … در جامعه