سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کمال کوهی – استادیار دانشگاه تبریز
محمد عباس زاده – استادیار دانشگاه تبریز
رهبر – کارشناس دفترتحقیقات کاربردی نیرویانتظامی
مینا فرخی نگارستان – کارشناس علوم اجتماعی

چکیده:

امنیت پیش شرط زندگی اجتماعی انسان ها محسوب میشود به عبارت دیگر برقراری و حاکمیت نظم و امنیت فلسفه وجودی زندگی اجتماعیانسانها را تشکیل میدهد درسایه امنیت است که کشور توسعه پیدامیکند وبه بالندگی می رسد برقراری امنیت اجتماعی و فرهنگی درشهرهای مرزی خیلی با اهمیت تری از دیگر شهرهاست زیرا این شهرهای درنوک پیکان آسیب های اجتماعی فرهنگی قرار دارند معمولا درشهرهای رمزی سه مساله اصلی اقلیت هایه قومی مذهبی و زبانی همیشه ابزارهای اصلی تهدید کننده امنیت اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرارمیگیرد درقالب جنگ نرم عاملان آن سعی دارند درسیستان وبلوچستان ازطریق دمیدن درتنشها و اختلافات فرقه ای و قومی متشنج نشان دادن شهرهای مرزی قاچاق کالا و موادمخدرشبکه های ماهواره ای فارسی زبان گسترش تروریسم و فعالیت گروهکهای وابسته بخارج وضعیت اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان را بحرانی ساخته و وحدت و همبستگی ملی را دراین خطه ازکشور از بین ببرند.