سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت ابادی – استادیار دانشگاه اصفهان
سعید سرخی قلندر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه اصفهان

چکیده:

درصنعت خدمات فناوری اطلاعات قراردادهای مکانیزمی موثر برای مدیریت روابط برون سپاری فراهم می کنند. در ضمن کیفیت یکی از جنبه های مهم در خدمات فناوری اطلاعات محسوب می شود اما در تحقیقات برون سپاری و در عمل به کیفیت خدمات توجه کمتری شده است این مقاله به بررسی ریسکهای موجود در قراردادهای برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات هم از دیدگاه فروشنده و هم از دیدگاه خریدار خدمات فناوری اطلاعات می پردازد و راهبردهایی را هم برای خریداران و هم برای فروشندگان خدمات فناوری اطلاعات برای مقابله با این ریسکها ارائه میدهد.