سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – شرکت توانیر – دفتر مجامع علمی
سعید خردیار – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در خطوط انتقال نیرو هادیها نقش اصلی برق رسانی را بعهده دارند . بطوریکه بروز هرگونه خطا در آنها باعث قطع برق و اثرات زیان بار ناشی از آن می گردد . در جهت افزایش ضریب اطمینان برق رسانی لازم است ضمن شناسایی عوامل مخرب هادیها روش هائی جهت تقلیل آنها نیز ارائه گردد .
با توجه به طیف گسترده ای که شرایط محیطی هر کشور ممکن است دارا باشد، هادیهای متنوعی نیز در شبکه های برق رسانی آن مورد استفاده قرار می گیرند . شرایط آب و هوائی گرم و مرطوب و آلوده سواحل خلیج فارس و دریای عمان، شرایط خشک، بیابانی و کویری نقاط مرکزی کشور، وجود مناطق سرسبز و جنگلی همراه با رطوبت زیاد شمال و وجود آلودگیهای صنعتی در کنار کارخانجات و شهرهای در حال توسعه و توسعه یلفته سبب تنوع زیادی در جنس و اندازه هادیها گردیده است . هادیها از مرحله ساخت تا مرحله بهره برداری تحت تأثیر عوامل بسیار متعددی دچار تخریب می شوند که هر یک از آنها می توانند به نوعی خسارات جبران ناپذیری را به خطوط انتقال یا توضیع نیرو وارد نمایند . به همین دلیل شایسته است تا آنجا که میسر است این عوامل شناسایی و راه حل هائی جهت جلوگیری یا کاهش آنها ارائه گردد . در این مقاله سعی گردیده است با توجه به تجارب موجود در شبکه های برق رسانی کشور بسیاری از عواملی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تخریب هادیها موجود شده اند، معرفی و سپس روش هائی جهت تقلیل آثار سوء آنها ارائه گردد