سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آویده طلایی – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد تهران

چکیده:

پهنه وسیعی از سرزمین ایران درآب وهوای گرم و خشک کویر واقع گردیده با وجود اینکه ایجاد شرایط اولیه اسکان دراین ناحیه بسیار دشوار است سکونتگاه های متعددی با ساختارهای ویژه درطول تاریخ دراین مناطق شکل گرفته و به حیاط خود ادامه داده اند لذا دراین نوشتار که روش تحقیقی آن توصیفی و مبتنی برمطالعات مکتوب و کتابخانه ای پژوهشهای روستایی و مشاهدات میدانی است سعی بران است تا عوامل موثربرکالبد سکونتگاه های روستاهای واقع دربوم های بیابانی درسطح کلان ازنظر استقرار ریخت شناسی و چگونگی سازمان فضایی و همچنین سطح خرد که شامل بررسی فرم بنا سقفها و مصالح درانطباق با شرایط محیطی مورد شناسایی قرارگیرد