سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
جواد استادمحمدی – مدیرگروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده:

دوران ما به سمت سویی روان است که دین باوری و احیای انگزه های دینی درسکوی نخست آن قرار گرفته است پرداختن به ریشه های تفاوت دربینش گرایش و رفتارهای دینی جوانان برای آنان که هوشیارانه دست به فعالیت های فرهنگی سازنده و تربیت علمی هدفمند می زنند یک ضرورت است تا با عنایت به آن دربرنامه ریزی های خود بتوانند دراین عرصه توفیق یابند تقاضای مذهب یکی از خواهشهای فطری بشر است که با فرارسیدن بلوغ مانند سایر تمایلات طبیعی درنهاد جوان بیدار می شود و اورا به مجاهده و کوشش فرامی خواند جوان بطور طبیعی رغبت وافری به مسائل مذهبی نشن میدهد و حساسیت زیاد او دچار بحران انتخاب صحیح می کند روانشناسان معتقدند که بین بلوغ وجهش ناگهاین احساسات مذهبی ارتباط مستقیم وجود دارد دراین مقاله عوامل موثردرگرایش نوجوانان و جوانان به نماز ازجمله خانواده مدرسه و رسانه مورد بررسی قرارمیگیرد.