سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسرین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، گروه معماری، تهران، ایران
لیلا زارع – مربی و عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، ایران
رومینا خلیل زاده اقدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، گروه معماری، تهران، ایران

چکیده:

انسان از جهات مختلف یکی از مهم ترین محورهای بحث همه مکتب ها و جهان بینی ها است. در این میان تبیین سعادت و کمال انسان در راه رسیدن به آن، از حساسیت و اهمیت بیش تری برخوردار است و از جمله مباحث مهم و کلیدی که نقش موثر و بسزائی دربحث رسیدن انسان به کمال مطلوب را دارد، شناخت عوامل موثر تفکر از دیدگاه اسلامی است، که این عوامل شامل شناخت تفکر و شناخت انسان می باشد. البته هر نوع تفکری سازنده نیست و سعادت انسان را تأمین نمی کند، بلکه تنها اندیشه ای که انسان را به قرب الهی برساند، سعادت او را فراهم می کند. با تفکر صحیح است، که انسان از خواب غفلت بیدار می شود و سعادت انسان تامین می شود. تاریخ عقل و تعقل، همزاد تاریخ بشرى است؛ وجه ممیز انسان از موجودات دیگر، عقل او است، و آدمى با تعقل به حیات انسانى خویش ادامه مىدهد. بنابراین تاریخ تعقل با پیدایش آدم آغاز مىشود. ازطرفی حقیقت انسان چیزی است که بوسیله ی دل او که مرکز عشق الهی معرفی می شود. به همین دلیل راه وصول به کمال را می توان تزکیه نفس و توجه به خدا دانست. انسان کامل مطابق این مکتب، کسی است که به خدا رسیده است، نه اینکه فقط خدا را شناخته باشد. این مقاله بر آن است که گزارشی از آن چه بعد از تحقیقات و مطالعات در رابطه با انسان کامل در مکتب های مهم بیان و نقد شده را بیان، و موضع اسلام را به جویندگان کمال و سعادت واقعی ارائه کند