سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین پوراسدی اباتری – پردیس بین الملل دانشگاه گیلان – دانشکه فنی گروه IT
مهرگان مهدوی – دانشگاه گیلان- گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

تجارت الکترونیکی در سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری رو برو شده است. امروزه کمتر شخصی را می توان یافت که واژه فوق برای او بیگانه باشد. رفتار خرید مصرف کنندگان همیشه یکی از موضوعات مهم بوده است و همیشه به طرز گسترده ای در طئل دهه های گذشته پیرامون آن بحث و مطالعه شدخ است. عوامل مختلفی بر رفتار مصرف کننده الکترونیکی تاثیر گذارند که شامل عوامل فنی و غیر فنی می باشند. عوامل فنی مانن وب سایت، امنیت، زیر ساخت و قوانین و مقررات و عوامل غیر فنی نیز مانند خدماتی که در هنگام خرید و پس از آن می توان به خریدار عرضه کرد. در این مقاله به طور مفصل در خصوص هریک از عوامل فنی و غیر فنی مذکور بحث خواهد شد و به بررسی مدلی از رفتار مصرف کننده در تجارت الکترونیک پرداخته می شود.