سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وجه اله قربانی زاده – استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
محمدمهدی بهرام زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه یکی از مباحث مهمی که در زمینه استقرار دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان مطرح است موضوع پذیرش خدمات الکترونیک توسط کاربران می با شد تحقیقات نشان میدهد که میزان پذیرش فناوری خدمات الکترونیک توسط کاربران تاثیر بسزایی برموفقیت یا شکست آن دارد دراین زمینه تعداد قابل توجهی نظریه و الگو وجود دارد که یکی از معروف ترین و پرکاربردترین آنها الگوی TAM می باشد که دراین مقاله نوع توسعه یافته الگوی یاد شده به عنوان مبنای مطالعه قرار گرفته است نتیجه داده های میدانی که از مطالعه موردی دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران به دست آمده حاکی ازآن است که نوع نگرش کاربران بر تمایل استفاده ازخدمات الکترونیک موثر است و تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک نیز به نوبه خود بر استفاده واقعی از خدماتی که در دفاتر یاد شده ارائه می شود تاثیر گذار است.