سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خیام – دانشجوی دکترای سازه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
الیاس بهمقام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سیدرضا سیدطباطبایی – معاون اداره ابنیه فنی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

چکیده:

در مقاله حاضر سعی بر این شده است که کاستی ها و ناکارآمدی های موجود در سیستم حمل و نقل ریلی مطرح و با ارائه راهکاری مناسب در جهت بهبود هر چه بیشتر خطوط و ابنیه فنی موجود ، سیستم ریلی بی خطر و پر سرعتی را داشته باشیم . البته شایان ذکراست که در این میان با بکارگیری افراد مجرب و کارآزمود ه و استفاده از دانش و تجربه آنان می تواند بسیاری از مشکلات را مرتفع نمود . عوامل متعددی در ارتقاء کیفیت خطوط وجود دارند که از جمله می توان به عوامل محیطی ، هندسه خط ، شرایط جوی وغیره اشاره نمود که در صورت توجه به این موارد که هریک به تنهایی نقش به سزایی در امنیت و افزایش ایمنی دارند، می توان بستری با کیفیت مناسب و خطوطی با سرعت بالا داشت. با توجه به قدمت چندین ساله راه آهن و در اثر تغییرات چشمگیر آب و هوایی در مناطق مختلف و نیز افزایش تردد وسایط نقلیهریلی، زمان آن فرا رسیده که با شناسایی و تشخیص این مناطق برخی تاسیسات از جمله پلها که زمانی در طی چند سال حتی قطره ای آب از آنها عبور نمی کرد، ولی امروزه سیلاب با دبی بالا از این پلها عبور می نماید تمهیداتی جهت عبور بی خطر سیلاب و رسوباتاز این پلها پیش بینی و اجرا گردد که در طی سالهای اخیر مشکلات فراوانی در نگهداری و سیر قطارها بوجود آورده است در صورتی که شاید چند دهه قبل به عنوان یک پل معمولی بود و در برابر عبور آب و سیلاب مشکل چندان اساسی نداشته است