سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یلدا خوارزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

اغلب اقداماتی که در بناهای سنتی کشورمان صورت گرفته اند تکنیک های چند عملکردی و ناشی از تفکرات معمارانه بوده است که بناها را همانند یک سیستم بومی منسجم و مدون نگاه می داشتند .سیستمی که هر جز ان در ارتباط با سایر اجزا بوده است و ارامش فیزیکی و روانی فرد را به همراه داشته است و در خانه های امروزی ارامش فیزیکی و روانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت بناها حایزاهمیت می باشد.اگر در طرح های ساختمان سازی معیارهمسازی با اقلیم رعایت شود نتایجی همچون صرفه جویی مصرف بهینه مواد و انرژی کاهش هزینه ها و خسارت اقتصادی و زیست محیطی و بطور کلی اسایش روانی انسان را به همراه دارد . هدف این تحقیق پیدا کردن عوامل تاثیرگذار بر ارامش و اسایش فیزیکی و روانی فرد در خانه های سنتی بوده است . در این پژوهش از طریق مشاهده و مطالعه خانه های سنتی کاشان صورت می پذیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد فرم کالبدی خانه های سنتی و مصالح به کار رفته در ان درآسایش فیزیکی و روانی کاربران از فضا تاثیر بسزایی دارد