سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر عباسی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بتول لبیبی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله برای دسته ای از سیستم های غیرخطی به هم پیوسته رویتگرهای غیرمتمرکز غیرخطی ورودی نامعلوم با استفاده از نامساوی ماتریسی طراحی می شود به هم پیوستگی این زیرسیستم ها به عنوان ورودی نامعلوم در نظر گرفته شده و سیگنال ورودی رویتگر سیگنال ورودی به محرک هر زیر سیستم در نظرگرفته می شود بنابراین نیازی به دانستن اطلاعات زیرسیستم هایدیگر برای تشخیص خطای محرک های سیستم نیست از این رویتگر ها می توان برای تشخیص نوع، مکان و زمان وقوع خطای محرک ها در سیستم استفاده کرد در پایان برای یک سیستم چهار تانک رویتگرهای غیرمتمرکز طراحی شده و برتری این روش نسبتبه رویکرد متمرکز توضیح داده شده است.