سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن خلیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگ
صدیف آزادمرد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

طی چند دههی اخیر استفاده از فن آوری غشایی در فرآوری بسیاری از مواد غذایی بویژه روغن های گیاهی به عنوان جایگزین روشهای مرسوم مطرح بوده است. مطالعات فروانی در مورد کاربرد این فنآوری در صمغ گیری، مومگیری، خنثیسازی، بازیابی حلال، حذف رنگدانهها، جداسازی امولسیونها و جداسازی ترکیبات جزیی مانند توکوفرولها و کاروتنوئیدها انجام شده است. تحقیقات نشان می دهد استفاده از این فن آوری در فرآوری روغن های گیاهی موجب کاهش مصرف انرژی و هزینه ها، افزایش کیفیت و بازدهی محصول میگردد