سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر نورجو – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
حسین محمدی مزرعه – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
غلامرضا قهرمانیان – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

از معایب تلفات نفوذ عمقی آن است که علاوه بر اینکه آب از دسترس گیاه خارج میگردد، مواد غذایی از دسترس گیاه خارج و علف کشهای استفاده نشده را بدون استفاده موثر وارد آبهای زیرزمینی نموده که سبب آلودگی می گردد . با هر سانتیمتر نفوذ عمقی آب به طور متوسط 14 کیلو گرم در هکتار نیترات از بین میرود . همچنین در مطالعات در پلاتهایی که بطور مرسوم آماده شده اند بعلت نیاز به دبی ورودی بالا، فرسایش خاک زیاد است .(Duk et al. , 1978 ) با متراکم کردن فاروها، میتوان نفوذ عمقی را کاهش داد .(Khalid and smith, 1978 – Bondurant, 1983 )
فورنسترن و همکاران ) ) Fornstorn e. al. , 1985 با ساخت ابزار متراکم کننده شیار، تاثیر تراکم شیار بر سرعت پیشروی آب مورد مطالعه قرار دادند . آنان ابزار شکل دهنده فارو شامل چرخهای فارو بشکل V با قطر 35 و با قسمت وزین که مستقیما بالای چرخ تحکیم واقع شده بود و با یک نگهدارنده به قسمت وزین متصل می ساخت که کل هر واحد شکل دهنده 77 کیلو گرم بود و از چهار وزنه چمدانی شکل 36 کیلوگرمی در بالای هر واحد متصل شده بود را ساختند . کاربرد وسیله مستحکم کننده در بهبود میزان پیشروی آب آبیاری موفقیت آمیز بود .