سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید ایگدری – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک)،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه مدیریت اجرایی، گلستان، ایران
شیما سردارزاده مجد – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(استراتژیک) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه مدیریت اجرایی ، گلستان ، ایران
نورالدین فداکار – کارشناسی برق قدرت ، دانشگاه حکیم

چکیده:

امروزه کسب و کار ها به ارزش فزآینده مدیریت دانش و یادگیری سازمانی پی برده اند و در اینبین باید به یکی از اصول مهم دانش سازمانی شرکت ها اشاره نمود ، شرکت ها نه تنها یاد میگیرند بلکه آن را فراموش نیز می کنند و مدیریت دانش در حقیقت به دنبال خلق فرآیند هاییاست نه تنها از طریق یادگیری و حفاظت از آن دانش ، بلکه به دنبال پرهیز از آنچه که مهم نستمی باشد که به عبارتی ساده تر آن را فراموشی سازمانی می نامند و با استفاده از این بعد مهمدانش که به اشکال مختلف فراموشی سازمانی از آن یاد می شود باعث ایجاد مزیت های رقابتیاستراتژیک در کسب و کار های کوچک و متوسط می شود و باعث پویایی هر چه بیشتر آن کسبو کار می گردد و این موضوع در کسب و کار های کوچک و متوسط کاملا مشهود و ملموس می باشد.