سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ابراهیم باطنی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

چکیده:

یکی از جلوه های اصلی کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مورد توجه دولتها ، مفهوم دولت الکترونیک است مزایای فراوان حاصل از تحقق ایده دولت الکترونیک بسیاری از دولتها را بر ان داشته است تا با سرمایه گذاری های کلان در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت تحقق اندیشه دولت الکترونیک حرکت نمایند. نکته اصلی که نباید آن را از نظر دور داشت که موانع موجود در راه تحقق دولت الکترونیک و از ان مهم تر، چالشهایی است که به همراه پیاده سازی آن بوجود خواهد آمد. دراین نوشتار ضمن تبیین زمینه ها و مبانی شکل گیری دولت الکترونیک، وضعیت فعلی دولت ایران و چالشهای حقوقی فراروی تحقق دولتالکترونیک مورد بررسی قرار می گیرند.