سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناصر هنرجو – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد خوراسکان اص
شهلا محمودی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین چرخابی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات آبخیزداری تهران .

چکیده:

مطالعات میکرومورفولوژیکی شدت تحول و تکامل خاک را در لندفرم های مختلف خاک های حوضه آبخیز گرگک از زیر حوضه های شمالی رودخانه کارون نشان می دهد . مونگر و همکاران (1991) چهار مرحله تحول و تکامل خاک را از هم جدا کردند . مرحله اول مرحله تشکیل رشته های آهکی و پوسته های آهکی 1 می باشد . آهکی که همراه آب ازخلل و فرج خاک به دیواره آن نفوذ و در آنجا رسوب می کنند به شکل هیپو کوتینگ 2 درمی آید . در خاک های آهکی ذرات رسی پراکنده نقش هسته ای را دارند که آهک در اطراف آنها رسوب کرده و تشکیل آهک های میکریتی 3 را می دهند مرحله دوم وسوم شامل تشکیل نودول های آهکی اورتیک 4 و پرشدگی فضای بین نودول ها و آرایش کریستالی 5 در خاک ها است . در مرحله چهارم افق پتروکلسیک تشکیل می شود که شامل دو بخش یکی بخش لامینار و دیگر بخش سخت شده 6 می باشد ( مونگر و همکاران 1991).