سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس نوروزی – کارشناس دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده:

یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ظهور شماری نهادمردمی است از انجایی که این نهادها از میان توده های مردم و به ویژه افرادمحروم و یا حداقل همدرد با محرومین برخاسته بودند خدمات و فعالیتهایشان بردل مخاطبان خود نشست اگرچه کارکردهای نهادهای نوظهور پس از انقلاب و از جمله جهاد سازندگی با نقد اساسی دخالت در امور و وظایف سایر سازمان ها که ریشه در نظام دیوان سالاری گسترده و سازمان یافته داشتندمواجه بود اما گستردگی مزایا و مواهب مترتب بر عملکرداین نهادها به حدی بود که انها را به صورتی کارامد تر معرفی میکرد یکی از این نهادها جهاد سازندگی بود که محرومیت زدایی از چهره مناطق فقیر جامعه که عمدتا روستایی بودند را وجهه همت کارکنان خود قرار داد. برخورداری خصایصی همچون توجه بیشتر به کار غالب بودن اخلاص در فعالیتها و به تبع آن بر دل نشستن صورت گرفته عدم چشم داشت به مواهب مادی و دنیایی و در مقابل تلقی از اجر اخروی به عنوان پاداش خدمات صورت گرفته ، و حضو ردامنه دار و گسترده در میدان کارزار موجب گردید که نتایج قابل توجهی برخلق این نهاد مترتب گردد. از دیگر سو گذرزمان الزامهای متعددی را به تدریج پیش روی جهاد سازندگی و کارکنان ان قرار داد. تبدیل شدن به وزارت خانه مرزبندی دقیق وظایف با وزارت کشاورزی سابق و در خاتمه ادغام با وزارت کشاورزی و ایجاد وزارت جهاد کشاورزی از مهمترین تحولات سازمانی است که نهاد جهاد سازندگی تجربه نموده است.