سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید معدنی –

چکیده:

هدف از نگارش مقاله حاضر معرفی آن بخش از فرهنگ جهادی است که درعرصه فیلم مستند جنگی حضور داشته است جهاد سازندگی در دو عرصه فعالیت داشت یکی حضور درجنگ بعنوان نیروی مهندسی – رزمی و پشتیبانی جنگ و دیگری ساخت فیلم مستند جنگی که معروفترین آن روایت فتح است گروه تلویزیونی جهاد پرکارترین واحد در عرصه ساخت فیلم مستند جنگی است جهاد سازندگی به عنوان یک نیروی خودجوش و انقلابی در دوران پس از انقلاب اسلامی به اقتصا و نیاز به دور از هر نوع بروکراسی توانست به شکلی موثر در برخی عرصه ها حاضر شود که حاصل آن سهم و جایگاهی است که در عرصه فیلم مستند دارد در اینمقاله ما ابتدا اهمیت و جایگاه فیلم مستند و مستند جنگی و ضرورت پرداختن به آن را معرفی کرده ایم. سپس فیلمهای ساخته شده توسط جهاد را به اختصار معرفی کرده و دراخر با استناد به امار نشان داده شده است که جهاد سازندگی بیشترین فیلم را در عرصه مستند جنگی در طی سالهای 66-59 تهیه و ساخته است نتیجه نهایی آنکه اگر فعالیتهای جهاد به همراه سید مرتضی اوینی نبود شاید بخش عمده ای از روایتهای واقعیت جنگ برای نسل حاضر به یادگار نمی ماند.