سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی طالب – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

فرهنگ و مدیریت جهادی همزاد انقلاب اسلامی است و در اغاز انقلاب اسلامی روحیه و رضایت خاطر نصیب جوانان انقلاب اسلامی وافرادی کرد که از مدتها قبل تاب و توان ملاحظه برخی اهمال کاریها را نداشتند. این مقاله که برپایه تجربیات و مشاهدات نگارنده از بدو شکل گیری این فرهنگ و در طی سالهای همکاری با نهاد جهاد سازندگی تنظیم شده است در ابتدا به نکات عمده زیر در رابطه با دلایل تشکیل جهاد سازندگی می پردازد. ضرورت سامان دهی شور و شوق جوانان و انقلابیون جهت خدمت به محرومان جامعه که خواستی طبیعی و در خور پیام ها و نیات انقلاب اسلامی و رهبر کبیر ان بود. وجود محرومیتهای بارز در جامعه روستایی و ضرورت رسیدگی فوری به آنها ازجمله مسائل مربوط به رکود کشاورزی و لطماتی که با پیروزی انقلاب اسلامی از جانب معاندین و افرادی مطرح بود که با وقوع انقلاب، منافع و مصالح خود را در خطر یافته بودند. پاشیده شدن شیرازه دستگاه های دولتی در سطح جامعه روستایی و فقدان رابطه صمیمی کارکنان مربوط به روستائیان انقلاب وعده هایی برای بهبود زندگی روستائیان داده بود و کشاورزی را محور استقلال عنوان کرده بود در حالیکه بیشترین میزان واردات محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ثبت شده بود.