سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا نیکونزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علم قرآنی زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
دادخدا خدایاری – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از زیبایی ها و وجوه اعجاز بیانی قرآن «سوگند های قرآن » است که سرشار از معارف سودمند است . سوگند تاریخجه ای دارد به درازای حیات بشری که برای تاکید و استوار سازی دیدگاه ها و باورها بکار می رود . قرآن نیز از این شیوه بیانی بهره جسته اما با بنیادی دیگر سان، با توجه مختصری در سهای قرآن نقشی که د رتوسعه فکر انسانی دارد روشن می شود، به تعبیر زیباتر آنکه بگوییم « سوگندهای قرآن کلید همه علوم و دانشهای بشری است . » در این مقاله «هفتاد و هفت » آیه قسم به شیوه و سوگند مطالعه توصیفی – اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که تمام آیات به جز یک مورد (آیه 65 / سوره نساء) همگی از آیات مکی هستند و این نشان مید هد که خداوند در ابتدای نزول قرآن با اهل مکه به شیوه استدلال سخن نگفته است ،زیرا زمینه اینگونه بحث ها نبوده و از سوی دیگر همانگونه که آوردیم سوگند یاد کردن در نزد اعراب بسیار رواج داشته و نیر آنان بسیار مخترم بوده است ، لذا خداوند با این شویه بیانی با آنان سخن گفته است تا دل آنان را نرم و توجه آنان را به آیات الهی جلب نماید .