سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس نیک آبادی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
شادرخ سماوی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر کریمی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم نصراصفهانی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تصویربرداری ماموگرافی یکی از روشهای تشخیص سریع سرطان سینه است و نقش اساسی را در تشخیص زود هنگام این بیماری بر عهده دارد. بدلیل تعداد بسیار زیاد تصاویر ماموگرافی و اهمیت نگهداری آنها در پایگاه های داده مختلف و همچنین نیاز به جابجایی آنها به طریق شبکه های کامپیوتری، فشرده سازی این تصاویر مورد توجه محققان زیادی در این زمینه قرار گرفته است. دراین مقاله روش جدیدی به منظور فشرده سازی بدون اتلاف تصاویر ماموگرافی پیشنهاد شده است. ایده اصلی روش پیشنهادی بر اساس فشرده سازی تدریجی خطاهای بدست امده از اعمال پیشگویی ، توسط یک الگوریتم تکرار شونده استوار است، درچند مرحله متوالی، پیکسلهایی از تصویر که سطح روشنایی آنها بین محدوده خاصی قرار دارد. از تصویر جدا شده و توسط کدگذاری ریاضی فشرده می شوند. نتایج پیاده سازی روش پیشنهادی با جدیدترین روشهای استاندارد فشرده سازی تصویر PNG,JBIG JPEG2000 JPEG-LS مانندمقایسه شده و نشاندهنده برتری روش ارائه شده نسبت به این روشها، برای فشرده سازی تصاویر ماموگرافی می باشد.