سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر،
سعید سریزدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، هسته پژوهشی پردازش تصویر
احسان اله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق، گروه الکترونیک

چکیده:

شبکه های عصبی RBF به دلیل تواناییشان در تقریب توابع کاربرد وسیعی پیدا کرده اند. در این مقاله، روشی جدید برای کد کردن تصویر بااستفاده از این نوع شبکه ارائه میشود. دراین روش، ابتداتصویر به بلوکهای 4 ضربدر 4 غیر پوشا تقسیم می شود. سپس این بلوکها بر اساس اندازه گرادیان انها به دو دسته یکنواخت و غیر یکنواخت تقسیم میشوند. بلوکهای یکنواخت و غیریکنواخت تقسیم می شوند. بلوکهای یکنواخت با میانگین روشنایی آنها و بلوکهای غیر یکنواخت با میانگین روشنایی و بلوک مانده توصیف می شوند. بلوک مانده با یک شبکه RBF تقریب زده میشود. این شبکه از بین تعدادی شبکه RBF با الگوی از پیش تعیین شده انتخاب میود. بلوک های یکنواخت و غیر یکنواخت با تعداد بیتهای متفاوتی کد می شوند. علاوه بر این، یک روش سلسله مراتبینیز برای افزایش کارایی الگوریتم فشرده سازی پیشنهاد میشود.
نتایج عملی کارایی مناسب روش پیشنهادی را نشا ن می دهد . ضرایب فشرده سازی 16/42 در مورد 3 تصویر نمونه با کیفیت بازسازی خوب بدست امده است.