سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عرفان یاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری دانشگاه علوم و تحقیقات کرما
اکرم آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری دانشگاه علوم و تحقیقات کرما
محمدرضا امویی – کارشناس ارشد مواد مخدر

چکیده:

توسعه فناوری های جدید و به دنبال آن انقلاب ارتباطات و اطلاعات، موجب شده است تا در صحنه جهانی تغییرهای بزرگی به وجود آید درمیان این فناوریهای جدید نترنت توانسته است به عنوان ابزاری قدرتمند درعرصه اطلاع رسانی مطرح شود به طوریکه گاهیاز آن به عنوان انفجار اطلاعات هم نامبرده میشود. توسعه این شبکه عظیم اطلاعاتی فواید زیادی برای بشر امروز داشته است اما با تأسف باید گفت: با تمام فوایدی که ازایندنیای مجازی می شناسیم این فناوری مدرن تهدیدها و خطرهایی هم برای جامعه و بشر داشته است. امروزه، بخش عمده ای از جرایم مربوط به حوزه کامپیوتر اینترنت و فضایمجازی است که امنیت اجتماعی را هدف قرار داده است نتایج این تحقیق نشان میدهد فضای مجازی می تواند امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد،دراین مقاله ابتدا تعاریفی از فضای مجازی امنیت و همچنین امنی ت اجتماعی خواهد آمد سپس به خطراتی موجود پرداخته خواهد شد در انتها راه کارها و پیشنهادهای لازم بررسی خواهد شد