سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرید بن سعید – کارشناس ارشد آموزش
سیدمحمود حسینی پژوه – رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی وقت

چکیده:

سازمان ها برای رسیدن به درجه ای از بلوغ دراین شرایط نوین باید به بهترین وجه ممکن از موفقیت ها وشکستها خود درس بگیرند سرعت و روند تغییرات، افزایش رقابتهای ملی، منطقه ای و بین المللی ، جوامع در حال توسعه را وا میدارد تا در پی کسب و حفظ مزیت های پایدار خود باشند امروزه سازمان ها دریافته اند که مزیتهای رقابتی تکنولوژیک، پایه ای هستند و تنها مزیت های رقابتی پایدار، مبتنی بر مدیریت سرمایه های فکری است سازمان ها بارها تکنیکهای گوناگونی کسب مزیت رقابتی را تحلیل کرده اند و با استفاده از تغییر و تحولات ناشی از فناوریهای نوین روشهایشان را توسعه داده اند. اما گاه به دلیل اثربخشی کم و عدم چابکی مورد نیاز برای ادامه حیات دراین دنیای پیچیده از سرعت تغییرات و حرکت سازمان ها جا مانده اند چاره کار تغییر و به روز ماندن است که میتوان با رو آوردن به یکی از جدیترین سبکهای سازمانی یعنی سازمان کارافرین و ایجاد محیط کارافرینانه به ماندگاری، سازمان ها در صحنه رقابت جهانی کمک کرد.