سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین سلیمانی –

چکیده:

مفهوم فلسفه تطبیقی برای نخستین بار در اوایل دهه 1920 در رساله دکترای پل ماسون اورسل که همین عنوان را داشت مطرح شد او درصدد بود تا در حد امکان تعریف دقیقی از فلسفه تطبیقی ارائه کند. هانری کورین دراین خصوص می گوید: ماسون اورسل به طور اساسی موضوع فلسفه تطبیقی را نه بیان همسانی کمابیش گمراه کننده اصطلاحات بلکه مشابهت رابطه میدانست اما تحلیل وی شاید بیش از حد خراجگزار یگانه افق تاریخ فلسفه به عنوان تاریخ یعنی وابسته به تواتر زمانی و احکام مشروط علیت تاریخی بود. شکی نیست که از این گونه پژوهشها نمی توان چشم پوشید این پژوهش جای خود را دارند اما چنین پژوهشهایی در درجه اول بطور ذاتی موضوع فلسفه تطبیقی نیستند که یکی از تخستین کوششهای آن به درستی شکل زمان زیسته شده و بنابراین شکفته شدن مفهوم امری به مثابه تاریخ و تاریخ فلسفه خواهد بود. بنابراین انچه فلسفه تطبیقی می تواند در بخشهای متفاوت میدان ویژ] مقایسه موردتوجه قرار دهد نخست آن امری است که به زبان المانی wesenschall یا دراک شهودی یک ذات نامیده می شود.