سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیرا رشید – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، حقوق
سامان تکاوران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات واحد یاسوج، ایران
محمود مالمیر – استادیار گروه حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین آیین الهی است در شریعت اسلام تجاوز از حدود الهی و مخالفت با اوامر نواهی خداوند مستوجب مجازات دنیوی و اخروی می شود فلسفه مجازات در حقوق اسلامی حکیمانه و بر اساس لطف و رحمت الهی است این رحمت اقتضا می کند که مصالح و منافع به افراد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آن دفع شود و حیات افراد جامعه تداوم یابد اهداف مجازات شامل اهداف مادی و معنوی از جمله کاهش عذاب اخروی، تطهیر روح و کفاره گناهان، تداوم و بقا حیات، تامین امنیت و رعایت مصالح فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، مایه عبرت، اصلاح و تربیت، باز داشتن انسانها از ارتکاب به جرم می باشد هر کدام از این اهداف یک هدف واحدی را دنبال می کنند ؟آن هم تامین سعادت دنیوی و اخروی انسان می باشد و مقاله حاضر به بررسی فلسفه مجازات در حقوق اسلامی می پردازد .