سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فیروزه رامشخواه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا فراهانی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ویژگ یهای خاص شبکه های توزیع یعنی گستردگی قابل ملاحظه، سرمایه گذاری کلان ، تلفات و نزدیکی به مشترکین ، توجه بیشتر به نگرش مهندسی بر این بخش از سیستم قدرت را ضروری می دارد . تدوین فلسفه شبکه ، که اصول ، قواعد ، خطوط راهنما و چارچوبهای کلی جهت توسعه جنبه هایمختلف این شبکه را بیان میکند ، پیش نیاز چنین حرکتی است. اثرات منفی فقدان فلسفه توزیع ، بخصوص در کلان شهرها بیشتر به چشم می خورد زیرا ویژگی های خاص محیطی در آن شهرها، ناکارآمد شدن تکرار طرحهای متداول گذشته و استفاده از روشهای غیر سیستماتیک تو سعه شبکه را به اث بات رسانده اند . در این مقاله ، ضمن تعریف فلسفه شبکه و معیارهای ایجاد یک فلسفه قوی و کارآمد، مهمترین سرفصلهایی که فلسفه شبکه های توزیع موظف به پاسخگویی به آنهاست توصیف شده اند. سپس با توجه به اهمیت معماری شبکه در کلان شهرها، ساختار پیشنهادی نویسندگان به صورت آلترناتیوهای مختلف برای توسعه شبکه توزیع تهران بزرگ بیان گردیده است. همچنین با توجه به ضعف روزافزون شبکه فوق توزیع بخاطر محدودیت امکان توسعه این شبکه ها در مراکز متراکم شهری، پیشنهاداتی جهت نحوه توسعه این شبک هها در این شرایط ویژه و نحوه جبران قابلیت اطمی نان کل با استفاده از ارتباطات توزیع مطرح شده است.