سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهرام گیلانی نیا – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
موسی رضوانی چمن زمین – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
بهرام شریف – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد

چکیده:

در این مقاله به بررسی وضعیت کنونی و جهت گیری آینده استفاده ازسامانه ها ی اطلاعات ی بر ای پشت یبانی از مدیریت زنجیره عرضه پرداخته شده است. اهداف مورد توجه در مقاله به سه گروه تقسیم می شوند، 1) شناسا یی پیشرفت ها و چالش های عمده در استفاده از سامانه های اطلاعاتی بر ای پشت یبانی از زنجی ره عرضه در تشک یلات اقتصادی، 2)بررسی سطح واقعی رضایت مندی از سیاست های فعلی در پشتیبانی از مدیریت زنجیره عرضه و 3) آشکار سازی نیاز واقعی تشکیلات اقتصادی در مناطق 6 گانه منتخب کشور ایران به استفاده مؤثراز سامانه ها ی اطلاعات ی برای پشتیبانی از مدیریت زنجیره عرضه.با بررسی نتایج تحقیق میدانی در رابطه با اهداف مطرح شده، نوعی آگاهی در زمینه چگونگی استفاده بهینه از توان سامانه های اطلاعاتی در پشتیبانی از مدیریت زنجیره عرضه حاصل خواهد شد