سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی میردامادی – عضو هیئت علمی
شادعلی توحیدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
بهزاد قره یاضی – دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

با توجه به مشکلاتی که از مصرف بی رویه سموم و علف کش ها، آلودگی آبهای زراعی، انبارداری مواد غدایی ومحصولات کشاورزی، بسته بندی مواد غذایی، فرسایش خاک های کشاورزی و … وجود دارد در سال های اخیر فناوری نانو با توجه به توانمندی هایی که دارد به عنوان رو یکردی نو و یکی از ابزارهای کاربردی جهت رسیدن به توسعه پایدار مطرح می باشد. حال بایستی کشاورزی پایدار را دنبال کرد و با کمک فناوری نانو به توسعه بهره وری در کشاورزی با استفاده از سموم و کودهای شیمیایی با رهایش کنترل شده یا تأخیری و یا سموم زیست سازگار برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تعیین و شناسایی بیماریها، بسته بندی مواد با ماندگاری بیشتر، ایجاد گلخانه های کم هزینه و … پرداخت .در این تحقیق سعی شده به مفاهیم توسعه پایدار، توسعه پایدار کشاورزی، فناوری نانو و رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی با استفاده از فناوری نانو پرداخته شود در نهایت نتیجه گیری شد که با استفاده از فناوری نانو ما می توانیم توسعه پایدار کشاورزی از نظر اقتصادی (درآمد بالای کشاورزان و هزینه کمتر)، اجتماعی (رفع فقر)، زیست محیطی (مصرف کمتر سموم و کودها) و حفاظت منابع طبیعی (پاک سازی آبهای آلوده و آبهای زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک) داشته باشیم.