سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مختاریان –

چکیده:

محیط زیست فضائی است همگانی و عمومی و همه افرد حق دارند از آن استفاده نمایند و نیازهای خود را برطرف نمایند. در واقع کالبدی است برای زندگی راحت و فارغ از هر گونه آلودگی. پس محیط زندگی بشر باید موجب ایجاد آرامش و آسایش وی شود.از سوی دیگر محیط شهری تشکیل شده است از طبیعت زنده و یکسری اِلمانهای مصنوع و ساخته شده توسط انسان. ساخته های دست بشر( محیط مصنوع شهری) در قالب فضاهای خدماتی(اعم از ساختمان و غیر ساختمان) را بوجود آورده است که در جهت تامین آسایش او هستند. پس انسان برای دست یافتن به آرامش، هم به فضاهای طبیعی نیاز دارد و هم به فضاهای معمارانه مصنوع مانند مسکن و ….اما آلودگی هایی ممکن است محیط زیست بشر را تحت تاثیر قرار داده و آن را به مخاطره بیندازد که دارای ابعاد گسترده و گوناگونی می باشد. اصولاً هر آنچه که موجب برهم زدن آرامش فکری، روحی و جسمی بشر گردد میتواند نوعی آلودگی در محیط تلقی شود.انواع آلودگی های موجود در سطح شهرها عبارتند از آلودگی های صوتی، آلودگی های بصری، آلودگی های زیست محیطی و … بنابراین به منظور ساخت شهرها (بویژه ساختمانها با کاربریهای مختلف) باید از راهها و شیوه هائی استفاده نمود که کمترین آلودگیهای محیطی را بوجود آورد.در این مقاله راههایی که می توانند با استفاده از فناوری های نوین موجب کاهش انواع آلودگی های شهری گردند، بررسی و معرفی گردیده اند.