سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

احمد سرلک – عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در این مقاله به بررسی اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات وتاثیر ان بر کارایی بازار سرمایه از طریق افزایش شفافیت اطلاعات می پردازیم که میزان این تاثیر گذاری به درجه توسعه یافتگی کشورها بستگی دارد واز طرفی درجه توسعه یافتگی نیز مرتبط با میزان بکارگیری فناوری اطلاعات وبکارگیری مناسب آن است. ویا به عبارتی این فناوری جدید تا چه اندازه توانسته در شفافیت اطلاعات موثر باشد . بررسی های استفاده از فناوری » علمی حکایت از آن دارد که از میان انواع استراتژی های مرتبط با فناوری، استراتژی از اهمیت و قدرت نفوذ بیشتر نسبت به فناوری هایی که درونز ا نبوده ویا « داخلی اطلاعات و ارتباطات قدرت تطبیق کمتر دارند بر خوردار است. اندسته از فناوری های تطبیق پذیر که توانسته اند در شفافیت وگسترش اطلاعات از کارایی بیشتری برخوردار شوند به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی می کند. بنابراین، در کشورهای درحال توسعه و بخصوص ایران انتخاب استراتژ ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی کشور نقش اساسی داشته و استدلال می شود که در این استراتژی اگر وزن بیشتر به استفاده داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات داده شود، کمک زیادی به توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.