سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیده پور – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
سیدحسین نعمتی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه فردوسی
علی تهرانی فر – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه فردوسی
محمود شور – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه فردوسی

چکیده:

به منظور اهلی نمودن گیاه نوروزک (Salvia lerIiifolia) با رویکرد استفاده در فضای سبز، فنولوژی و ویژگی های اکولوژیک گیاه طی سال 87-86 در رویشگاه کوهسنگی مشهد(استان خراسان رضوی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این گونه در شیب جنوبی با درجه شیب 57 و ارتفاع از سطح دریا 990 متر، با متوسط بارندگی سالانه 254 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه 14/2 درجه سانتیگراد رشد می کند و بستر رشد گیاه در این رویشگاه بستر سنگی می باشد. نتیجه آزمایش خاک این گونه از رویشگاه منطقه هلالی گناباد، بافت خاک سبک سندی لوم با pH=79 (گرایش به قلیایی) را نشان داد. مطالعه مراحل فنولوژیکی گیاه در رویشگاه کوهسنگی نیز حاکی از آن بود که چرخه زندگی این گونه حدود 159 روز معادل 1866 درجه روز- رشد بطول می انجامد. شروع رشد رویشی گیاه اواخر بهمن، گلدهی از اوایل فروردین و پایان چرخه رشد، بسته به شرایط آب و هوایی و بستر(سنگی و سبک) از مرداد تا اوایل آبان می باشد.