سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه فنودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قرآنی زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران
حیدری نسب – استادیار دانشکده الهیات،دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده:

بدن انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است و بعد جسمانی که با مرگ از بین می رود و بعد روحانی که حقیقت هر انسانی است هیچ محدودیتی آن را در بر نمی گیرد و فنا پذیر می باشد . مقاله حاضر بر آن است با روش توصیفی کتابخانه ای گریزی پیرامون روح انسان، و اینکه قبض روح انسان توسط چه کسی انجام می شود بزند. و در نهایت امر به این بیان که قبض روح کننده اصلی خداوند متعال است اگر چه این کار توسط واسطه ها یعنی حضرت عزرائیل (ع) یا فرشتگان مرگ انجام گیرد می پردازیم ، زیرادر حقیقت فاعل خدا است . اوست که قادر مطلق است و تمام امور به اراده او انجام می پذیرد .