سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بامداد فلاحتی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی شریفایران
مهدی وکیلیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی شریفایران

چکیده:

چند دهه ای بیشتر از عمر سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی نمی گذرد که این سیستم به یک ابزار قوی و موثر برای افزایش راندمان، مدیریت داده و سادگی کنترل و پایش 1 تبدیل شده است. با توجه به اهمیت کنترل و پایش در پست های فشار قوی نیاز بسیاری در افزایش قابلیت اطمینان سیستم اتوماسیون پست های فشار قوی احساس می شود. سیستم های اتوماسیون وظایف متعددی از جمله کنترل و پایش، اندازه گیری، ارتباط با اسکادا و سنکرون زمانی تجهیزات و غیره به عهده دارند. در این مقاله الگویی برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم اتوماسیون پست ها ی فشار قوی براساس ایده چند وظیفه ای بودن آن ارائه شده است . این روش در مقایسه با روش هایمعمول مزیت های زیادی از جمله شناسایی نقاط گلوگاهی و دقت قابل قبول محاسبات را دارا می باشد . همچنین توانایی بالایی در مقایسه جامع سیستم های اتوماسیون مختلف را فراهم می سازد.