سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریبا آبرویی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشکده آموزشهای الکترونیکی دا
مسعود اخوان فرد – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجتمع دانشگاهی دانشکده مدیریت و فنا

چکیده:

گسترش تجارت الکترونیکی ، بانکداری و دولت الکترونیکی در کشور مستلزم ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به این نوع از تجارت از طریق تضمین امنیت تبادل داده های الکترونیکی است و امضای دیجیتالی و گواهی دیجیتالی، زیربنای امنیت تبادلات الکترونیکی است ضعف در زیرساختهای فنی و قوانین مورد نیاز امضا و گواهی دیجیتالی باعث رشد جرایم رایانه ای و عدم اعتماد عمومی در تجارت الکترونیکی خواهد شد. دراین مقاله ابتدا به اهمیت امنیت و اعتماد در فضای تجارت الکترونیکی و تفاوت با تجارت سنتی و روشهای ایجاد آن اشاره شده و ضمن بررسی انواع نیازمندی های امنیتی به تشریح امضای دیجیتالی به عنوان بهترین روش تامین امنیت در تبادلات اینترنتی پرداخته شده است و در ادامه توصیه ها و مجموعه قوانین و ایین نامه های مصوب موجود در ایران و دنیا دراین زمینه بررسی شده و در پایان به وضعیت ایران از نظر بکارگیری گواهی و امضای دیجیتالی درعرصه تجارت الکترونیکی اشاره شده است.