سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم هژبری – کارشناسی ارشد آموزگار آموزش و پرورش شهرستان کاشمر خراسان رضوی
جعفر صداقتی خلیل آباد – کارشناسی ارشد آموزگار ورزش آموزش پرورش شهرستان کاشمر خراسان رضوی

چکیده:

خانواده اولین هسته جامعه و از جمله عوامل اصلی انتقال فرهنگ ، اندیشه، اخلاق، و سنتها و عواطف از نسلی به نسل دیگر است ، در میان اعضای خانواده مهم ترین سهم تاثیر گذاری بر فرزند از آن مادران است . قرآن، این کتاب هدایت گر که متضمن کلام الهی است ، نقش تربیت مادر در محیط خانواده است را مورد توجه قرار داده، نوشتار حاضر ، به نقش تربیتی مادر در نهاد خانواده پرداخته و از سوی دیگر، نقش های طبیقی همسر و مادر خانواده ار مورد بحث قرار داده است و به این نتجیه رسیده است که قرآن، بیشترین ستیاش را از زنان در نقش مادری داشته و در تقسیم وظایف میان زن و شوهر کارمقدس تربیت فرزندان را به مادران سپرده است . راه رسین به این نتیجه، از دو مسیر است ، یکی دستورات صریح قرآن در سپردن تربیت فرزندان به ماد و دیگری ، به وسیله ارائه الگوی مادران موفق به عنوان الگویی قرآنی